LogoLogo Light
The Simple Multipurpose WordPress Theme

Soxhlet Kjeldahl Dumas

Een toenemende automatisatie van klassieke analysetechnieken verhoogt de productiviteit van laboratoria en de veiligheid van de laboratoriummedewerkers. Door de omstandigheden tijdens de analyses te standaardiseren, worden de precisie en de reproduceerbaarheid sterk verbeterd. C. Gerhardt is een van ’s werelds meest toonaangevende leveranciers van laboratoriumapparatuur en analytische systemen voor de analyse van voedingsmiddelen en diervoeding. De Gerhardt analysetoestellen voldoen aan de nationale en internationale normen en standaarden.

Portfolio
Portfolio

Samen met het water-, eiwit-, vezel- en natriumgehalte is het totale vetgehalte één van de vijf belangrijkste parameters die worden gebruikt bij het beoordelen van de voedsel- of voederkwaliteit, en is het een bepalende factor voor de prijsvorming.

  1. Vrij vet wordt bepaald door directe extractie, zonder voorafgaande digestie.
  2. Om het totale vet te bepalen moet gebonden vet, dat niet onmiddellijk beschikbaar is, uit zijn matrix worden ontsloten met behulp van hydrolyse.

De Kjeldahl-methode is dankzij de hoge mate van precisie en ruime toepasbaarheid, wereldwijd een standaardmethode voor het bepalen van het stikstofgehalte in voedsel, voeder en in bodem- en watermonsters.

 

Portfolio
Portfolio

De Dumas verbrandingsmethode is een snelle en alternatieve referentiemethode voor de bepaling van N.

DUMATHERM® is het systeem voor een snelle, exacte en veilige N-bepaling volgens de Dumas-methode.

Het aandeel plantaardige vezels heeft een aanzienlijke invloed op de bruikbaarheid van diervoeder en op de gezondheid van dieren. Met de innovatieve FibreBag-filtratietechnologie kan het gehalte aan ruwe celstof, ADF, NDF en ADL in voeders worden bepaald. Via de FibreBag-methode kunnen de verschillende stappen van het spijsverteringsproces in de maag van een dier worden nagebootst, wat het mogelijk maakt om de voederwaarde te bepalen.

De FIBRETHERM® automatiseert de tijdrovende, arbeidsintensieve digestie- en filtratieprocessen voor het bepalen van de verschillende vezelfracties in voeders.

Portfolio

Sectoren

Benelux Scientific
officiële partner van C. Gerhardt in België
Nieuwe Steenweg 20A, 9810 Nazareth
info@benelux-scientific.com
www.benelux-scientific.be
Telephone: +32 9 252 54 00

Fax: +32 9 252 23 93

Privacybeleid